Politica de confidentialitate a datelor personale

Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal si confidentialitatea datelor

Brikston Construction Solutions S.A. se angajează să acționeze într-o manieră deschisă și transparentă și în conformitate cu legile și reglementările aplicabile, şi în special cu Regulamentul 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Persoane fizice vizate

Brikston prelucrează date cu caracter personal referitor la următoarele categorii de persoane fizice:

Scopurile in care se face prelucrarea datelor

Brikston prelucrează date cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

Categoriile de date cu caracter personal vizate

Brikston colecteaza si prelucreaza urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

Categoriile de destinatari ai datelor

Brikston poate sa dezvaluie datele dumneavoastra cu caracter personal, în măsura în care este necesar, catre urmatoarele categorii de destinatari:

Drepturile prevazute de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate

Brikston respecta drepturile pe care legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal le confera prsoanelor vizate, respectiv:

Drepturile mai sus mentionate pot fi exercitate prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul Brikston Construction Solutions din Iaşi, Sos. Chisinaului, nr. 176, jud. Iaşi, sau prin transmiterea unui e-mail către Brikston la urmatoarea adresa de e-mail: office@brikston.ro.

Persoanele vizate au deasemeni dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instanţelor competente.

 

 

CERERE OFERTA
SIMULATOR CULORI
CALCULATOR MATERIALE